آثار مکتوب
آن خردمند ديگر

آن خردمند ديگر

اثر هنری ون دایک

ترجمه : حسین الهی قمشه ای

انتشارات روزنه

طلب

طلب

اثر: مرتضی الهی قمشه‌ای

ترجمه: حسین الهی قمشه ای

انتشارات پيک علوم

 

365 روز با قرآن

365 روز با قرآن

در صحبت قرآن

تالیف: حسین الهی قمشه ای

انتشارات سخن

زيرکی های ملانصرالدين

زيرکی های ملانصرالدين

تالیف : شاهد قمشه ای

مقدمه و توضیحات :  حسین الهی قمشه ای

انتشارات روزبه

365 روز با شاعران پارسی گو

365 روز با شاعران پارسی گو

گنجینه آشنا

تالیف: حسین الهی قمشه ای

انتشارات سخن

قرآن کریم

قرآن کریم

ترجمه حکیم مهدی الهی قمشه ای

ویرایش حسین الهی قمشه ای

انتشارات پارس کتاب

رباعیات حکیم عمر خیام (مقدمه و شرح چهل رباعی)

رباعیات حکیم عمر خیام (مقدمه و شرح چهل رباعی)

مقدمه و شرح چهل رباعی : حسین الهی قمشه ای

انتشارات فرهنگسرای میردشتی

متون عرفانی به زبان فارسی

متون عرفانی به زبان فارسی

 حسین الهی قمشه ای

انتشارات سمت

365 روز با حافظ

365 روز با حافظ

در صحبت حافظ

تالیف: حسین الهی قمشه ای

انتشارات سخن

ترانه های بابا طاهر عریان

ترانه های بابا طاهر عریان

تصحیح و پیشگفتار: حسین الهی قمشه ای

خانه فرهنگ و هنر گویا