آثار مکتوب
آن خردمند ديگر

آن خردمند ديگر

اثر هنری ون دایک

ترجمه : حسین الهی قمشه ای

انتشارات روزنه

طلب

طلب

اثر: مرتضی الهی قمشه‌ای

ترجمه: حسین الهی قمشه ای

انتشارات پيک علوم

 

365 روز با قرآن

365 روز با قرآن

در صحبت قرآن

تالیف: حسین الهی قمشه ای

انتشارات سخن

زيرکی های ملانصرالدين

زيرکی های ملانصرالدين

تالیف : شاهد قمشه ای

مقدمه و توضیحات :  حسین الهی قمشه ای

انتشارات روزبه

365 روز با شاعران پارسی گو

365 روز با شاعران پارسی گو

گنجینه آشنا

تالیف: حسین الهی قمشه ای

انتشارات سخن

قرآن کریم

قرآن کریم

ترجمه حکیم مهدی الهی قمشه ای

ویرایش حسین الهی قمشه ای

انتشارات پارس کتاب

رباعیات حکیم عمر خیام (مقدمه و شرح چهل رباعی)

رباعیات حکیم عمر خیام (مقدمه و شرح چهل رباعی)

مقدمه و شرح چهل رباعی : حسین الهی قمشه ای

انتشارات فرهنگسرای میردشتی

متون عرفانی به زبان فارسی

متون عرفانی به زبان فارسی

 حسین الهی قمشه ای

انتشارات سمت