آثار جدید
در صحبت ابن سینا

در صحبت ابن سینا

نه سخنرانی صوتی در شرح کتاب اشارات و تنبیهات ابن سینا

موسسه فرهنگی هنری الهی قمشه ای

shop.drelahighomshei.com

در صحبت خیام

در صحبت خیام

ده سخنرانی صوتی در شرح رباعیات حکیم عمر خیام

موسسه فرهنگی هنری الهی قمشه ای

shop.drelahighomshei.com

دیدار آشنا 22

دیدار آشنا

در صحبت بزرگان با دکتر الهی قمشه ای

موسسه فرهنگی هنری الهی قمشه ای

shop.drelahighomshei.com

www.fidibo.com

www.taaghche.com

آثار جدید 7

حافظ آشنا

بیست غزل با صدای حسین الهی قمشه ای همراه با موسیقی

موسسه فرهنگی هنری الهی قمشه ای

shop.drelahighomshei.com

www.fidibo.com

www.taaghche.com

 

 

آثار جدید6

دیوان حافظ

خانه فرهنگ و هنر گویا

آثار جدید 3

کتاب نغمه عشاق

گزیده دیوان حکیم الهی قمشه ای

انتشارات سخن

آثار در دست تهیه
آثار در دست تهیه 3

کتاب 365 روز در صحبت فردوسی

آثار در دست تهیه 2

لوح فشرده "سیری در ادبیات، هنر و عرفان 11"