آثار مکتوب
ياد يار مهربان

ياد يار مهربان

آثار خوشنویسی : امیر فلسفی

مقدمه: حسین الهی قمشه ای

انتشارات يساولي

مقدمه ، تصحيح و شرح ديوان حافظ

مقدمه ، تصحيح و شرح ديوان حافظ

دیوان حافظ

مقدمه و تصحیح : حسین الهی قمشه ای

انتشارات پيک علوم

رباعيات حكيم عمر خيام

رباعيات حكيم عمر خيام

ويرايش و پيشگفتار : حسین الهی قمشه ای

ترجمه انگلیسی : ادوارد فیتز جرالد

انتشارات پيک علوم

مناجات منظوم حضرت علی

مناجات منظوم حضرت علی

پيشگفتار : حسین الهی قمشه ای

انتشارات كليني 

قرآن دوجلدی

قرآن دوجلدی

ترجمه : حکیم مهدی الهی قمشه ای

ویرایش : حسین الهی قمشه ای

دعاي كميل

دعاي كميل

دعای مأثور از حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام

مقدمه و ترجمه فارسی : حسین الهی قمشه ای

ترجمه انگلیسی : ویلیام چیتیک

انتشارات يساولي

گنج رحمت

گنج رحمت

برگزیده ای از تابلوهای بسم الله

خوشنویس : امیر احمد فلسفی

با مقدمه فارسی و انگلیسی 

 حسین الهی قمشه ای

مائده های فرهنگي

مائده های فرهنگي

به اهتمام حسین الهی قمشه ای

انتشارات پیک علوم

365 روز با ادبيات انگيسي

365 روز با ادبيات انگيسي

در قلمرو زرین

تالیف و ترجمه : حسین الهی قمشه ای

انتشارات سخن

365 روز با مولانا

365 روز با مولانا

در صحبت مولانا

تالیف: حسین الهی قمشه ای

انتشارات سخن