اطلاعیه شماره 1
اطلاعیه  شماره 1

چون مشاهده شده که برخي از وب سايتها يا وبلاگها در مقام پاسخگويي به پرسشهاي کاربران از دکتر حسين الهي قمشه اي بر آمده و بدون اطلاع ايشان و بدون داشتن آگاهي و صلاحيت پاسخگويي ، اطلاعات و نظرات نا درستي را به پرسندگان اعلام مي کنند،بدينوسيله به اطلاع مي رساند که هيچ سايت يا وبلاگي بجز سايت رسمي ايشان مجوز پاسخگويي به سوالات کاربران را از طرف ايشان نداشته و ندارد.

کاربران مي توانند سوالات و پيشنهادات خود را فقط از طريق ايميلInfo@drelahighomshei.com يا شماره فاکس 22174344 يا صندوق پستي 5555-14155 مطرح فرمايند تا پس از نظر خواهي از دکتر الهي قمشه اي در فرصت مناسب پاسخ داده شود .