کتاب های خواندنی به زبان فارسی
شماره
نویسنده
عنوان کتاب
توضیحات
1

ابن اعثم کوفی

الفتوح
2

حسن شهباز

سیری در بزرگ ترین کتابهای جهان

دوره چهار جلدی

3

علی اکبر دهخدا

ضرب المثلهای دهخدا
4

ابن سینا

اشارات و تنبیهات
5

خواجه نصيرالدين طوسي

اخلاق ناصری
6

ملاّ هادی سبزواری

شرح منظومه حاجی سبزواری

یک دوره حکمت اسلامی را به نظم درآورده و خود آن را شرح کرده است

7

ابو حامد غزالی

جواهر القرآن
8

محمد علی فروغی

سیر حکمت در اروپا
9

غلامحسین یوسفی

دیدار با اهل قلم

بخصوص جلد اول

10

علی اصغر حکمت

امثال القرآن
11

میرزا حبیب اصفهانی

حاجی بابا اصفهانی
12

فضل الله رضا

پژوهشی در اندیشه های فردوسی
13

کریم کشاورز

هزار سال نثر پارسی
14

غلامحسین یوسفی

روان های روشن
15

مجتبی مینوی

پانزده گفتار
16

مهدی حمیدی

دریای گوهر

بخصوص جلد دوم ، گزیده ترجمه از ادبیات غرب

17

جلال الدین همایی

مولوی نامه

شرح اندیشه های مولانا

18

شاهرخ مسکوب

سوگ سیاوش
19

شاهرخ مسکوب

مقدمه ای بر رستم و اسفندیار
20

جلال الدین همایی

دژ هوش ربا یا قلعه ذات الصور

در شرح داستان آخر مثنوی

21

محمد علی موحد

ابن بطوطه
22

علی اصغر خبره زاده

نثر پارسی در آیینه تاریخ
23

سید حسین نصر

معارف اسلامی در جهان معاصر
24

منتسکیو

روح القوانین

ترجمه علی اکبر مهتدی

25

فرامرز بن خداداد

سمک عیار
26

حسین الهی قمشه ای

در صحبت قرآن
27

حسین الهی قمشه ای

گنجینه آشنا