مقالات/روز انگيزه ها و آرمانهاي بلند آسماني
1 روز انگيزه ها و آرمانهاي بلند آسماني 2روز انگيزه ها و آرمانهاي بلند آسماني

سپيده دمي در شب کائنات 
سياهي نشيني چو آب حيات 
نظامي

فرخنده باد بعثت آن رسول الهي که فرمود

من براي اتمام و به کمال رساندن مکارم اخلاق مبعوث شدم 
اين فرخندگي و ميمنت و مبارکي بهره کساني خواهد بود 
که آنها نيز خود به همين کار برخيزند 
تا نمونه هاي برجسته اياز شکوه انساني و شرافت نفس باشند: 
خود را بيارايند به هر آنچه مايه افتخار و سربلندي آدمي است 
و خود را بپيرايند از هر آنچه مايه شرمندگي و سرافکندگي است 
اين روز را مي توان روز انگيزه ها و آرمانهاي بلند انساني دانست 
و خود و همگان را فراخواند 
که خود را از گدايي و بندگي زشت روياني چون دروغ و ريا و حرص و هوا برهانند 
و به پادشاهي ملک خوبي و زيبايي برسانند 
تا بنگرند که چگونه هزاران فرشته 
هر دم بر آنها سجده خواهند کرد. 
29 خرداد 1391عيد مبعث 1433 
حسين الهي قمشه اي

dr elahi dr elahi

برای مشاهده ویدئوهای طنزهای فاخر ایران و جهان به انتخاب و روایت دلنشین دکتر الهی قمشه ای از وب سایت طنز آشنا دیدن کنید.

download tanzeashna