موسسه فرهنگی هنری الهی قمشه ای
موسسه فرهنگي هنري الهي قمشه ای

به منظور عرضه معارف ادبي و عرفاني ايران و جهان به صورتهاي مختلف ، دکتر الهي قمشه اي و همسرشان دکتر پروين زندي در اسفند ماه 1381 اقدام به تاسيس موسسه فرهنگي هنري الهي قمشه اي کردند که اينک با همکاري خانواده و دوستان ايشان به فعاليت خود ادامه مي دهد . اين موسسه تنها مرکز رسمي ارتباط با استاد و هماهنگي برنامه هاي ايشان است که در نشر آثار صوتي و تصويري ، به روز کردن سايت رسمي ، آماده سازي آثار مکتوب ، فعالیت در شبکه های اجتمایی ، پاسخگويي به سوالات و پيشنهادهاي رسيده و موارد ديگر فعاليت دارد و در نظر است که در آينده نزديک فعاليتهاي فرهنگي خود را گسترش دهد.