ناشران و توزیع کنندگان آثار
موسسه فرهنگي هنری الهي قمشه اي

موسسه فرهنگي هنری الهي قمشه اي

صندوق پستي 5555- 14155

تلفكس : 22174344

http://www.drelahighomshei.com

انتشارات سخن

انتشارات سخن

خيابان انقلاب، مقابل دانشگاه تهران، خيابان وحيد نظری، پلاك 48 ،کد پستی : 1314773763

 فاكس : 66460667

تلفن: 66465970

 http://www.sokhanpub.com

شركت انتشارات علمي و فرهنگي

شركت انتشارات علمي و فرهنگي

خيابان افريقا، چهارراه حقاني (جهان كودك)، كوچه كمان، پلاك 25، كدپستي36313 15178

صندوق پستی: 9647_15875 
تلفن: 70-88774569 
فاكس: 88774572

http://www.elmifarhangi.ir

انتشارات روزنه

انتشارات روزنه

ميدان توحيد، نبش خيابان پرچم
صندوق پستي: 433-14185
تلفن: 66939074 و66935086
فاكس: 66924132

http://www.rowzaneh.com

انتشارات يساولي

انتشارات يساولي

ميدان انقلاب ، بازارچه كتاب

كد پستي 13146

تلفن : 66461003

فاكس :66411913

http://www.yassavoli.com

سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)

سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)

خيابان انقلاب، خيابان ابوريحان، پلاک 107

تلفن : 66408120

فاکس : 66405678

http://www.samt.ac.ir

شركت هفت گنبد

شركت هفت گنبد

خيابان مطهري، كوه نور، پلاك 11

تلفن: 88733445

فاكس: 88734158

انتشارات سروش (كتاب)

انتشارات سروش (كتاب)

خيابان مطهري، تقاطع دكتر مفتح، ساختمان جام جم

تلفن: 7-88309051

فاكس: 88300759

انتشارات سروش (صوتي و تصويري)

انتشارات سروش (صوتي و تصويري)

خيابان وليعصر، روبروي پارك ملت، برج سايه

تلفن: 22044650
فاكس: 22017195

انجمن خوشنويسان ايران

انجمن خوشنويسان ايران

خيابان انقلاب، خيابان خارك، پلاك 59

تلفن: 66705514 و 66707227
فاكس: 66729975

فرهنگسري هنر (ارسباران)

فرهنگسري هنر (ارسباران)

خيابان شريعتي، خيابان جلفا، خيابان ارسباران

تلفن: 22873399

انتشارات پيك علوم

انتشارات پيك علوم

خيابان انقلاب، مقابل دانشگاه تهران، خيابان وحيد نظري پلاك 127

صندوق پستي: 1441- 13145 تهران
تلفكس: 66499888

موسسه نداي فرهنگ هخامنشيان (فروشگاه نور و نگاه) - آثار صوتي و تصويري

موسسه نداي فرهنگ هخامنشيان (فروشگاه نور و نگاه) - آثار صوتي و تصويري

خيابان انقلاب،روبروي وصال شيرازي ، پلاک 1134

تلفن : 66953798

 انتشارات كليني

انتشارات كليني

خيابان دكتر بهشتي , نبش مدرس ، پلاك 277 

تلفن : 88732123 

 فاكس :88738689

سازمان سروش سيما

سازمان سروش سيما

تلفن : 6- 22881860

انتشارات فرهنگسراي ميردشتي

انتشارات فرهنگسراي ميردشتي

ميدان انقلاب، خيابان کارگر جنوبي، خيابان وحيد نظري، مجتمع تجاري نادر، ط 1

تلفن: 2-66490661

فاکس: 66491968

www.fmirdashti.com

 انتشارات خانه فرهنگ و هنر گویا

انتشارات خانه فرهنگ و هنر گویا

خیابان کریم خان زند روبروی ایرانشهر شمالی پلاک، 91
صندوق پستی: 1585685543
تلفن: 2-88313431
فاکس: 42693840
http://gooyapub.com