کتابهاي بزرگ

توضیحات

مقصود از كتابهاي بزرگ (Great Books) كتابهائي است كه در طول 2600 سال گذشته بزرگان و برگزيدگان جهان و اصحاب علم و فرهنگ اهميت آنها و ضرورت مطالعه آنها را نسل اندر نسل تاييد كرده اند. در عين حال معرفي اين كتابها به اين معني نيست كه تهيه كننده فهرست کتب خود با افكار و عقايدي كه در همه اين كتابها آمده موافق است. اين كتابها عموماً براي رشد فكري و تعالي فرهنگ جهاني سودمند دانسته شده اند و رد و قبول مطالب به عهده خواننده خواهد بود.
كتابهاي ديني چه در اسلام و چه در مسيحيت و ساير اديان زير مجموعه كتاب اصلي آن دين است و به همين جهت تك تك در فهرست نيامده است.
كتابهاي بزرگ محدود به اين 100 كتاب نيست و در نوبتهاي بعد عناوين ديگري ارائه خواهد شد.

شماره
عنوان کتاب
نویسنده
مکان و زمان
ترجمه فارسي يا نسخه معتبر
1
قرآن
کتاب وحي الهي

عربستان قرن يکم هجري
ترجمه مهدي الهي قمشه اي

2
خوشه هاي علف
والت ويتمان

آمريکا قرن نوزدهم ميلادي
ترجمه ملّخص سيروس پرهام

3
گلشن راز
شيخ محمود شبستري

ايران قرن هفتم هجري
نسخه حسين الهي قمشه اي با مقدمه وتوضيحات

4
تذکرة الاولياء
شيخ فريدالدين محمد عطار نيشابوري

ايران قرن هفتم هجری
متن فارسي ويرايش و توضيحات پروفسور کربن/ محمد رضا شفیعی کدکنی

5
جنگ و صلح
 لئو تولستوی

روسيه قرن نوزدهم ميلادی
ترجمه کاظم انصاری/ سروش حبیبی

6
سيروسلوک ترسا
جان بانيان

انگليس قرن هفدهم ميلادی
ترجمه گلناز حامدی

7
کليله و دمنه
روايت نصراله منشی

ايران قرن هفتم هجری
ويرايش وتوضيحات مجتبی مينوی

8
بهشت گمشده
جان ميلتون

انگليس قرن هفدهم ميلادی
ترجمه شجاع الدين شفا با تلخيص

9
کتاب مقدس
انبيای بنی اسرائيل

خاورميانه هزاره هفتم پيش از ميلاد تا تولد مسيح
عهد عتیق و عهد جدید ترجمه پیروز سیّار

10
کمدی الهی
دانته الیگیری

ايتاليا قرن چهاردهم ميلادي
ترجمه شجاع الدين شفا در سه جلد با توضيحات وتصاوير

11
شهرخدا
آگوستين قديس

قرن پنجم میلادی
ترجمه نسبتاً خوب فارسي دارد

12
نامه هاي مارسيليوفيچينو
مارسيليو فيچينو

ايتاليا قرن پانزدهم ميلادی
ترجمه فارسی ندارد

13
کليات آثارشکسپير
ويليام شکسپير

انگليس قرن هفدهم ميلادی
ترجمه علاء الدین پازارگادی در دو جلد

14
بينوايان
ويکتور هوگو

فرانسه قرن نوزدهم ميلادی
ترجمه حسينقلي مستعان

15
شاکونتالا
کاليداسا

هند حدود قرن پنجم ميلادی
ترجمه متن کامل مترجم هندي ايندوشيکهر و ترجمه منثور و ملخص از علي اصغر حکمت

16
شاهزاده گنجي
مورا ساکي شيکيبو

ژاپن قرن يازدهم ميلادی
ترجمه فارسي ندارد

17
گفتار در روش
رنه دکارت

فرانسه قرن هفدهم ميلادی
ترجمه محمّد علی فروغی 

18
مجموعه آثار افلاطون
افلاطون

يونان قرن چهارم پيش از ميلاد
ترجمه رضا کاويانی/ محمد حسن لطفی 

19
سيرت کورش کبير
کسنوفون

يونان قرن چهارم پيش از ميلاد
ترجمه وحید مازندرانی

20
تاريخ هرودوت
هرودوت

يونان قرن پنجم پيش از ميلاد
ترجمه اسماعیل سنگاوی

21
آنا کارنينا
لئو تولستوی

روسيه قرن نوزدهم ميلادی
ترجمه مشفق همدانی/ سروش حبیبی

22
تحقیق ماللهند
ابوریحان بیرونی

ایران قرن چهارم هجری
ترجمه منوچهر صدوقی سها/ اکبر دانا سرشت

23
اخلاق
 باروخ اسپينوزا

هلند قرن هفدهم ميلادي
ترجمه محسن جهانگیری

24
شهريار
ماکياولی

ايتاليا قرن شانزدهم ميلادی
ترجمه داريوش آشوری

25
سفرهای گاليور
جاناتان سوئيفت

انگليس قرن هجدهم ميلادی
ترجمه محمد قاضی

26
والدن
هنري ديويد ثورو

آمريکا قرن نوزدهم ميلادي
ترجمه علیرضا بهشتی

27
چهار مقاله عروضی
نظامی عروضی سمرقندی

ايران قرن ششم هجری
تصحيح علامه قزوينی – فارسی است

28
تاريخ بيهقی
ابوالحسن بيهقی

ايران قرن پنجم هجری
فارسي است

29
افسانه های لافونتن
ژان دولافونتن

فرانسه قرن هفدهم ميلادی
ترجمه عبدالله توکل

30
داستانهای کوتاه تولستوی
 لئو تولستوی 

روسيه قرن نوزدهم ميلادی
ترجمه سعید نفیسی/ کاظم انصاری/ سروش حبیبی

31
پنج گنج
نظامي گنجوي

ايران قرن ششم هجري
نسخه وحيد دستگردي

32
نمايشنامه هاي يوري پيدس
يوري پيدس

يونان قرن پنجم پيش از ميلاد
ترجمه ها ي پراکنده

33
ايلياد و اوديسه
هومر

يونان حدود قرن دهم پيش از ميلاد
ترجمه سعيد نفيسي/ میر جلال الدین کزازی 

34
سفرنامه
ناصر خسرو قبادياني

ايران قرن پنجم هجري
فارسي است

35
حديقة الحقيقه
سنايي غزنوي

ايران قرن ششم هجري
تصحيح محمد تقی مدرس رضوي

36
افسانه هاي پريان
هانس کريستين اندرسن

دانمارک قرن نوزدهم ميلادي
ترجمه هاي پراکنده و متعدد

37
ديوان حافظ
شمس الدين حافظ شيرازي

ايران قرن هشتم هجري
نسخه حسين الهي قمشه اي

38
قصيده تائيه(نظم السلوک)
ابن فارض مصري

مصر قرن ششم هجري
ترجمه و تفسير سيف فرغاني در کتابي با عنوان مشارق الدراري

39
اسفار
ملاصدرا

ايران قرن یازده هجري
ترجمه محمد خواجوی

40
فائوست
جان ولفگانگ گوته

آلمان قرن نوزدهم ميلادي
ترجمه اسد الله مبشري/ م. به آذین، محمود حدادی، سعید جوزی

41
لغت نامه دهخدا
علي اکبردهخدا

ايران معاصر
فارسي است

42
بوستان
سعدي شيرازي

ايران قرن هفتم هجري
شرح محمد خزائلي

43
گزيده آثار نيچه
والتر کوفمن

آلمان قرن نوزدهم ميلادي
ترجمه داريوش آشوري

44
مقالات فرانسيس بيکن
فرانسيس بيکن

انگليس قرن هفدهم ميلادي
ترجمه محمود صناعی

45
رباعيات حکيم عمر خيام
خيام نيشابوري

ايران قرن ششم هجري
نسخه حسين الهي قمشه اي

46
اسرارالتوحيد
محمدبن منور

ايران قرن ششم هجري
فارسي است

47
مثنوي معنوي

جلال الدین محمد بلخی (مولوی)

ايران قرن هفتم هجري
نسخه کلاله خاور

48
انسان هاي نمونه
رالف والدو امرسن

امريکا قرن نوزدهم ميلادي
ترجمه فارسي ندارد

49
آليس در سرزمين عجايب
لوئيس کرول

انگليس قرن نوزدهم ميلادي
ترجمه فارسي دارد

50
ماهاباراتا و رامايانا
حماسه هند

هند قرن پنجم یا ششم پیش از میلاد
ترجمه عبد الحمید ضیایی

51
اوصاف الاشراف
خواجه نصیر الدین طوسی

ايران قرن هفتم هجري
متن فارسي است

به خط عمادالکتاب قزويني

52
زند اوستا
زرتشت

ايران قبل از ميلاد مسيح
ترجمه فارسي دارد

53
پیامبر
جبران خليل جبران

آمريکا قرن بيستم ميلادي
ترجمه حسين الهي قمشه اي

54
فيه ما فيه
جلال الدین محمد بلخی (مولوی)

ايران قرن هفتم هجري
نسخه بدیع الزمان فروزانفر

55
گلستان
سعدي شيرازي

ايران قرن هفتم هجري
نسخه غلامحسين يوسفي

56
فصوص الحکم
محي الدين عربي

اسپانيا قرن ششم هجري
ترجمه محمد علی موحد و محمد خواجوی

57
مقالات بزرگ از همه ملت ها
فرانسیس هنری پريچارد

انگلیس قرن بیستم میلادی
ترجمه فارسي ندارد

58
افسانه هاي کنتربري
جفري چاسر

انگليس قرن چهاردهم ميلادي
ترجمه هاي پراکنده

59
مثنوي هاي عطار
شيخ فريدالدين محمد عطار نيشابوري

ايران قرن ششم هجري
تصحیح محمد رضا شفيعي کدکني

60
شاهنامه
ابوالقاسم فردوسي

ايران قرن چهارم هجري
نسخه کلاله خاور

61
بها گاواد گيتا
ناشناس

هند حدود قرن ششم پيش از ميلاد
ترجمه محمد علی موحد

62
مقالات شمس
شمس تبريزي

ايران قرن هفتم هجري
نسخه محمد علی موحد

63
شرح حال برتراند راسل
برتراند راسل

انگليس قرن بیستم میلادی
ترجمه احمد بيرشک

64
شرح حال بنيامين فرانکلين
بنيامين فرانکلين

امريکا قرن هجدهم ميلادي
ترجمه فارسي دارد

65
مجموعه اشعار اميلي ديکنسن
 امیلی ديکنسن

امريکا قرن نوزدهم ميلادي
ترجمه قطعات پراکنده توسط حسين الهي قمشه اي

 ترجمه گزیده ها توسط سعید سعید پور

66
در جستجوی زمان از دست رفته
مارسل پروست

فرانسه قرن بیستم میلادی
ترجمه مهدی سحابی

67
تأملات
مارکوس اورليوس

روم قرن دوم ميلادي
ترجمه ملخص نجف دريابندري

ترجمه کامل از عرفان ثابتي

68
برادران کارامازوف
داستايوسکي

روسيه قرن نوزدهم ميلادي
ترجمه فارسي دارد

69
دن کيشوت
سروانتس

اسپانيا قرن هفدهم ميلادي
ترجمه محمد قاضي

70
اعترافات اگوستين قديس
آگوستين قديس

روم قرن پنجم ميلادي
ترجمه فارسي دارد

71
اميل
ژان ژاک روسو

فرانسه قرن هجدهم ميلادي
ترجمه غلامحسین زيرک زاده

72
دکامرون
 جووانی بوکاچيو

ايتاليا قرن چهاردهم ميلادي
ترجمه محمد قاضی

73
هزارو يک شب (متن عربي)
گردآورندگان ناشناس

ايران قرن يازدهم هجري
ترجمه عبداللطيف تسوجي

74
وراي خير و شر
نيچه

المان قرن نوزدهم ميلادي
ترجمه داریوش آشوری

75
شرح حال چليني
 بن ونوتو چليني

ايتاليا قرن شانزدهم ميلادي
ترجمه فارسي دارد

76
زيبايي شناسي
بنديتو کروچه

ايتاليا قرن بیستم ميلادي
ترجمه فواد روحاني

77
عشق هرگز نمي ميرد
اميلي برونته

انگليس قرن نوزدهم ميلادي
ترجمه فارسي دارد

78
نمايشنامه هاي پنجگانه اسکاروايلد
اسکاروايلد

انگليس قرن نوزدهم ميلادي
ترجمه فارسي دارد

79
غرور و تعصب
جين استين

انگليس قرن نوزدهم ميلادي
ترجمه شمس الملوک مصاحب

80
تصوير دوريان گري
اسکار وايلد

انگليس قرن نوزدهم ميلادي
 ترجمه رضا مشایخی (فرهاد)

81
نمايشنامه دشمن بشر
هنريک ايبسن

نروژ قرن نوزدهم ميلادي
ترجمه فارسي دارد

82
حرف اتشين
ناتانيل هاتورن

امريکا قرن نوزدهم ميلادي
ترجمه سیمین دانشور

83
نمايشنامه پيگماليون
برنارد شاو

انگليس قرن بيستم ميلادي
ترجمه فارسي دارد (نام ديگر اثر در فيلم:بانوي زيباي من)

84
نمايشنامه خانه عروسک
هنريک ايبسن

نروژ قرن نوزدهم ميلادي
ترجمه مهدی فروغ

85
آثار هنري لانگ فلو
هنري لانگ فلو

انگليس قرن نوزدهم ميلادي
قطعات پراکنده به فارسي ترجمه شده است

86
به سوي فانوس دريايي
ويرجينيا ولف

انگليس قرن بیستم ميلادي
ترجمه فارسي دارد

87
مجموعه داستان هاي کوتاه(کتاب طرح ها)
واشينگتن ايروينگ

امريکا قرن نوزدهم ميلادي
ترجمه هاي پراکنده

88
کتاب تغييرات(ايچينگ)
نويسنده گمنام چيني

چين پيش از ميلاد مسيح
ترجمه سودابه فضائلی

89
ارغنون جديد
فرانسيس بيکن

انگليس قرن هفدهم ميلادي
ترجمه محمود صناعی

90
ناکجا آباد
توماس مور

انگلیس قرن شانزدهم میلادی
ترجمه داریوش آشوری

91
الفهرست(متن عربي)
ابن نديم

ايران قرن چهارم هجري
ترجمه فارسي دارد

92
شرايع الاسلام(متن عربي)
علامه حلي

ايران قرن هشتم هجري
ترجمه محمدرضا تجدّد

93
اساس الاقتباس
خواجه نصير الدین طوسي

ايران قرن هفتم هجري
متن فارسي است

94
فصوص الحکمه
ابونصر فارابي

ايران قرن چهارم هجري
ترجمه مهدي الهي قمشه اي

95
نامه هاي عين القضات همداني
عين القضات همداني

ايران قرن ششم هجري
فارسي است

96
داستان هاي برادران گريم
جکوب و ويلهلم گريم

آلمان قرن نوزدهم ميلادي
ترجمه فارسي دارد

97
در طبيعت اشياء
لوکر تيوس

يونان قرن اول پیش از میلاد
ترجمه میر جلال الدین کزازی

98
انسان الکامل
عزيزالدين نسفي

ايران قرن هفتم هجري
فارسي است

99
اعترافات
ژان ژاک روسو

فرانسه قرن هجدهم ميلادي
ترجمه غلامحسین زیرک زاده

100
نفايس الفنون
محمد ابن محمود آملي

ايران قرن هشتم هجري
متن فارسی است