کتابهاي بزرگ

توضیحات

مقصود از كتابهاي بزرگ (Great Books) كتابهائي است كه در طول 2600 سال گذشته بزرگان و برگزيدگان جهان و اصحاب علم و فرهنگ اهميت آنها و ضرورت مطالعه آنها را نسل اندر نسل تاييد كرده اند. در عين حال معرفي اين كتابها به اين معني نيست كه تهيه كننده فهرست کتب خود با افكار و عقايدي كه در همه اين كتابها آمده موافق است. اين كتابها عموماً براي رشد فكري و تعالي فرهنگ جهاني سودمند دانسته شده اند و رد و قبول مطالب به عهده خواننده خواهد بود.
كتابهاي ديني چه در اسلام و چه در مسيحيت و ساير اديان زير مجموعه كتاب اصلي آن دين است و به همين جهت تك تك در فهرست نيامده است.
كتابهاي بزرگ محدود به اين 100 كتاب نيست و در نوبتهاي بعد عناوين ديگري ارائه خواهد شد.

شماره
عنوان کتاب
نویسنده
مکان و زمان
ترجمه فارسي يا نسخه معتبر
1
نفايس الفنون
محمد ابن محمود آملي

ايران قرن هفتم هجري
متن فارسی است

2
اعترافات
ژان ژاک روسو

فرانسه قرن هجدهم ميلادي
ترجمه دکتر زیرک زاده

3
انسان الکامل
عزيزالدين نسفي

ايران قرن ششم هجري
فارسي است

4
در طبيعت اشياء
لوکر تيوس

يونان قرن ششم ميلادي
ترجمه فارسي دارد

5
داستان هاي برادران گريم
جکوب و ويلهلم گريم

آلمان قرن نوزدهم ميلادي
ترجمه فارسي دارد

6
نامه هاي عين القضات همداني
عين القضات همداني

ايران قرن ششم هجري
فارسي است

7
فصوص الحکمه
ابونصر فارابي

ايران قرن چهارم هجري
ترجمه مهدي الهي قمشه اي

8
اساس الاقتباس
خواجه نصير طوسي

ايران قرن هفتم هجري
متن فارسي است

9
شرايع الاسلام(متن عربي)
علامه حلي

ايران قرن هفتم هجري
ترجمه فارسي دارد

10
الفهرست(متن عربي)
ابن نديم

ايران قرن پنجم هجري
ترجمه فارسي دارد

11
ناکجا آباد
ناکجا آباد

توماس مور
ترجمه فارسي دارد

12
ارغنون جديد
فرانسيس بيکن

انگليس قرن 17 ميلادي
ترجمه گزيده دارد

13
کتاب تغييرات(ايچينگ)
نويسنده گمنام چيني

چين پيش از ميلاد مسيح
ترجمه فارسي دارد

14
مجموعه داستان هاي کوتاه(کتاب طرح ها)
واشينگتن ايروينگ

امريکا قرن نوزدهم ميلادي
ترجمه هاي پراکنده

15
به سوي فانوس دريايي
ويرجينياولف

انگليس قرن نوزدهم ميلادي
ترجمه فارسي دارد

16
آثار هنري لانگ فلو
هنري لانگ فلو

انگليس قرن نوزدهم ميلادي
قطعات پراکنده به فارسي ترجمه شده است

17
نمايشنامه خانه عروسک
هنريک ايبسن

نروژ قرن نوزدهم ميلادي
ترجمه فارسي دارد

18
نمايشنامه پيگماليون
برنارد شاو

انگليس قرن بيستم ميلادي
ترجمه فارسي دارد (نام ديگر اثر در فيلم:بانوي زيباي من)

19
حرف اتشين
ناتانيل هاتورن

امريکا قرن نوزدهم ميلادي
ترجمه فارسي دارد

20
نمايشنامه دشمن بشر
هنريک ايبسن

نروژ قرن نوزدهم ميلادي
ترجمه فارسي دارد

21
تصوير دوريان گري
اسکاروايلد

انگليس قرن نوزدهم ميلادي
ترجمه فرهاد

22
غرور و تعصب
جين استين

انگليس قرن نوزدهم ميلادي
ترجمه خانم مصاحب

23
نمايشنامه هاي پنجگانه اسکاروايلد
اسکاروايلد

انگليس قرن نوزدهم ميلادي
ترجمه فارسي دارد

24
عشق هرگز نمي ميرد
اميلي برونته

انگليس قرن نوزدهم ميلادي
ترجمه فارسي دارد

25
زيبايي شناسي
بنديتو کروچه

ايتاليا قرن نوزدهم ميلادي
ترجمه فواد روحاني

26
شرح حال چليني
چليني

ايتاليا قرن هجدهم ميلادي
ترجمه فارسي دارد

27
وراي خير و شر
نيچه

المان قرن نوزدهم ميلادي
ترجمه فارسي دارد

28
هزارو يک شب (متن عربي)
گردآورندگان ناشناس

ايران قرن يازدهم هجري
ترجمه عبداللطيف تسوجي

29
دکامرون
بوکاچيو

ايتاليا قرن چهاردهم ميلادي
ترجمه فارسي دارد

30
اميل
ژان ژاک روسو

فرانسه قرن هجدهم ميلادي
ترجمه دکتر زيرک زاده

31
اعترافات اگوستين قديس
آگوستين قديس

روم قرن سوم ميلادي
ترجمه فارسي دارد

32
دن کيشوت
سروانتس

اسپانيا قرن شانزدهم ميلادي
ترجمه محمد قاضي

33
برادران کارامازوف
داستايوسکي

روسيه قرن نوزدهم ميلادي
ترجمه فارسي دارد

34
انديشه
مارکوس اورليوس

روم قرن دوم ميلادي
ترجمه ملخص نجف دريابندري و ترجمه کامل ولي متوسط از عرفان ثابتي

35
اشعار عرفاني
آلن جاکوبز

انگليس معاصر
ترجمه فارسي ندارد

36
مجموعه اشعار اميلي ديکنسن
ديکنسن

امريکا قرن نوزدهم ميلادي
قطعات پراکنده توسط حسين الهي قمشه اي و يک مجموعه با ترجمه سعيدي

37
شرح حال بنيامين فرانکلين
بنيامين فرانکلين

امريکا قرن نوزدهم ميلادي
ترجمه فارسي ندارد

38
شرح حال برتراند راسل
برتراند راسل

انگليس معاصر
ترجمه احمد بيرشک

39
مقالات شمس
شمس تبريزي

ايران قرن هفتم هجري
نسخه موحد

40
بها گاواد گيتا
ناشناس

هند حدود قرن ششم پيش از ميلاد
ترجمه ايندوشيکهر

41
شاهنامه
ابوالقاسم فردوسي

ايران قرن چهارم هجري
متن فارسي است

42
مثنوي هاي عطار
شيخ فريدالدين محمد عطار نيشابوري

ايران قرن ششم هجري
نسخه هاي شفيعي کدکني

43
افسانه هاي کنتربري
جفري چاسر

انگليس قرن چهاردهم ميلادي
ترجمه هاي پراکنده

44
مقالات بزرگ از همه ملت ها
پريچارد(گردآوري معرفي وويرايش)

انگليس معاصر
ترجمه فارسي ندارد

45
فصوص الحکم
محي الدين عربي

اسپانيا قرن ششم هجري
46
گلستان
سعدي شيرازي

ايران قرن هفتم هجري
نسخه غلامحسين يوسفي

47
فيه ما فيه
جلال الدين محمد بلخي (مولوي)
 
ايران قرن هفتم هجري
نسخه فروزانفر

48
پيامبر 1
جبران خليل جبران

آمريکا قرن بيستم ميلادي
ترجمه حسين الهي قمشه اي

49
زند اوستا
زرتشت

ايران قبل از ميلاد مسيح
ترجمه فارسي دارد

50
اوصاف الاشراف
detail_great_books

ايران قرن هفتم هجري
متن فارسي است به خط عمادالکتاب قزويني

51
ماهاباراتا و رامايانا
حماسه هند

هند پيش از ميلاد مسيح
ترجمه فارسي دارد

52
آليس در سرزمين عجايب
لوئيس کرول

انگليس قرن نوزدهم ميلادي
ترجمه فارسي دارد

53
انسان هاي نمونه
رالف والدو امرسن

امريکا قرن نوزدهم ميلادي
ترجمه فارسي ندارد

54
مثنوي معنوي
جلال الدين محمد بلخي(مولوي)
 
ايران قرن هفتم هجري
نسخه کلاله خاور

55
اسرارالتوحيد
محمدبن منور

ايران قرن پنجم هجري
فارسي است

56
رباعيات حکيم عمر خيام
خيام نيشابوري

ايران قرن ششم هجري
نسخه حسين الهي قمشه اي

57
مقالات فرانسيس بيکن
فرانسيس بيکن

انگليس قرن 17 ميلادي
ترجمه هاي پراکنده

58
گزيده آثار نيچه
والتر کوفمن

آلمان قرن نوزدهم ميلادي
ترجمه داريوش آشوري

59
بوستان
سعدي شيرازي

ايران قرن هفتم هجري
شرح خزائلي

60
لغتنامه دهخدا
علي اکبردهخدا

ايران معاصر
فارسي است

61
فائوست
جان ولفگانگ گوته

آلمان قرن نوزدهم ميلادي
ترجمه دکتر مبشري

62
اسفار
ملاصدرا

ايران قرن دهم هجري
ترجمه پراکنده جواد مسلح و ديگران

63
قصيده تائيه(نظم السلوک)
ابن فارض مصري

مصر قرن ششم هجري
ترجمه و تفسير سيف فرغاني در کتابي با عنوان مشارق الدراري

64
ديوان حافظ
شمس الدين حافظ شيرازي

ايران قرن هشتم هجري
نسخه حسين الهي قمشه اي

65
افسانه هاي پريان
هانس کريستين اندرسن

دانمارک قرن نوزدهم ميلادي
ترجمه هاي پراکنده و متعدد

66
حديقة الحقيقه
سنايي غزنوي

ايران قرن ششم هجري
تصحيح مدرس رضوي

67
سفرنامه
ناصر خسرو قبادياني

ايران قرن پنجم هجري
فارسي است

68
ايلياد و اوديسه
هومر

يونان قرن هفتم تا دهم پيش از ميلاد
ترجمه سعيد نفيسي

69
نمايشنامه هاي يوري پيدس
يوري پيدس

يونان قرن پنجم پيش از ميلاد
ترجمه ها ي پراکنده

70
پنج گنج
نظامي گنجوي

ايران قرن ششم هجري
نسخه وحيد دستگردي

71
داستانهای کوتاه تولستوی
تولستوی

روسيه قرن نوزدهم ميلادی
ترجمه های پراکنده

72
افسانه های لافونتن
ژان دولافونتن

فرانسه قرن هفدهم ميلادی
ترجمه فارسی دارد ملک الشعرای بهار و پروين اعتصامی نيز بعضی داستان ها را به نظم درآورده اند

73
تاريخ بيهقی
ابوالحسن بيهقی

ايران قرن ششم هجری
فارسي است

74
چهار مقاله عروضی
نظامی عروضی سمرقندی

ايران قرن ششم هجری
تصحيح علامه قزوينی – فارسی است

75
والدن
هنري ديويد ثورو

آمريکا قرن نوزدهم ميلادي
ترجمه فارسي ندارد

76
سفرهای گاليور
جاناتان سوئيفت

انگليس قرن هفدهم ميلادی
ترجمه منوچهر اميری

77
شهريار
ماکياولی

ايتاليا قرن پانزدهم ميلادی
ترجمه داريوش آشوری

78
اخلاق
اسپينوزا

هلند قرن هفدهم ميلادي
ترجمه فارسي دارد

79
تحقيق ما اللهند
ابوريحان بيروني

ايران قرن چهارم هجري
ترجمه فارسی دارد

80
آنا کارنينا
تولستوی

روسيه قرن نوزدهم ميلادی
ترجمه فارسي دارد

81
تاريخ هرودوت
هرودوت

يونان قرن پنجم پيش از ميلاد
ترجمه فارسي خوب دارد

82
سيرت کورش کبير
کسنوفون

يونان قرن چهارم پيش از ميلاد
ترجمه فارسي دارد

83
مکالمات
افلاطون

يونان قرن چهارم پيش از ميلاد
ترجمه دکتر کاويانی، دکتر لطفی و فوآد روحانی

84
گفتار در روش
رنه دکارت

فرانسه قرن هفدهم ميلادی
ترجمه محمّد علی فروغی ترجمه کامل و عالی است

85
شاهزاده گنجي
مورا ساکي شيکيبو

ژاپن قرن يازدهم ميلادی
ترجمه فارسي ندارد

86
شاکونتالا
کاليداسا

هند حدود قرن پنجم ميلادی
ترجمه متن کامل مترجم هندي ايندوشيکهر و ترجمه منثور وملخص از علي اصغر حکمت

87
بينوايان
ويکتور هوگو

فرانسه قرن نوزدهم ميلادی
ترجمه حسينقلي مستعان

88
کليات آثارشکسپير
ويليام شکسپير

انگليس قرن هفدهم ميلادی
ترجمه موجود دردوجلد دکتر پاسارگادی در انتظار ترجمه های بهتر

89
امه هاي مارسيليوفيچينو
مارسيليو فيچينو

ايتاليا قرن پانزدهم ميلادی
ترجمه فارسی ندارد

90
شهرخدا
آگوستين قديس

رم باستان حدود قرن سوم ميلادی
ترجمه نسبتاً خوب فارسي دارد

91
کمدی الهی
دانته

ايتاليا قرن سيزدهم ميلادي
ترجمه شجاع الدين شفا در سه جلد با توضيحات وتصاوير

92
کتاب مقدس
انبيای بنی اسرائيل

خاورميانه هزاره هفتم پيش از ميلاد تا تولد مسيح
93
بهشت گم شده
جان ميلتون

انگليس قرن هفدهم ميلادی
ترجمه شجاع الدين شفا با تلخيص

94
کليله و دمنه
روايت نصراله منشی

ايران قرن هفتم هجری
ويرايش وتوضيحات مجتبی مينوی

95
سيروسلوک ترسا
جان بانيان

انگليس قرن هفدهم ميلادی
ترجمه فارسي قديمي چاپ زمان قاجار

96
جنگ و صلح
تولستوی

روسيه قرن نوزدهم ميلادی
ترجمه کاظم انصاری

97
تذکرة الاولياء
عطار

ايران قرن هفتم هجری
متن فارسي ويرايش و توضيحات پرفسور کربن

98
گلشن راز
شيخ محمود شبستري

ايران قرن هفتم هجري
نسخه حسين الهي قمشه اي با مقدمه وتوضيحات

99
خوشه هاي علف
والت ويتمان

آمريکا قرن نوزدهم ميلادي
ترجمه ملّخص سيروس پرهام

100
قرآن
کتاب وحي الهي

عربستان قرن يکم هجري
ترجمه مهدي الهي قمشه اي