" عرضه آثار صوتی و تصویری "

مؤسسه فرهنگی هنری الهی قمشه ای در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم شرکت می کند. در این نمایشگاه علاوه بر عرضۀ قرآن کریم، ترجمه حکیم مهدی الهی قمشه ای و ویرایش استاد حسین الهی قمشه ای، آثار صوتی و تصویری استاد نیز عرضه می شود.

زمان: 8 لغایت 26 خرداد 96، از ساعت 17 تا 24

مکان: غرفه انتشارات پارس کتاب، مصلای بزرگ تهران