" شرکت در بازارچه خیریه "

مؤسسه فرهنگی هنری الهی قمشه ای با شرکت در " بازارچه خیریه جوانه " به نفع کودکان بیمار و بی سرپرست، آثار مکتوب و صوتی، تصویری استاد الهی قمشه ای را عرضه می کند. حضور استاد در غرفه، تابع برنامه های دیگر ایشان بوده و احتمالا بعدازظهرها خواهد بود.

زمان: 14 لغایت 16 تیر ماه 1396، از ساعت 10 تا 20

مکان: فرهنگسرای ملل(امیر کبیر)، بزرگراه صدر، بلوار قیطریه، بوستان قیطریه