پرسش های متداول
21. آيا متوسل شدن به انبيا و اوليا راه درستى است؟
22. آيا فراهم كردن زندگى ايده آل و مرفه با نظر به اينكه اسلام سادگى را توصيه كرده است منافات دارد؟
23. چه كنيم تا به عالمى كه شما در آن بسر مى بريد برسيم ، همان عالم امن و سلام؟
24. راه مقابله با ترس در زندگى چيست ( ترس از حيوانات، ارتفاع و ....)؟
25. با توجه به آيه ٤٠ سوره انفال مصرف خمس در چه مواردى است؟
26. چه نيازى بود كه ما به عالم ماده بياييم و به تكامل برسيم و مجددأ بسوى وحدت بازگرديم؟
27. چرا خداوند عالم ماده را خلق كرده است؟
28. هدف خداوند از خلق اين جهان مادى و جهانهاى ديگر چه بوده است؟
29. آيا اعتقاد به انسان كامل لازم است و چگونه مى توان او را يافت؟
30.  آيا چون انسان نمى تواند ذات خدا را درك كند نياز به پيدا كردن انسان كامل دارد؟ و آيا مولانا انسان كامل(شمس) را يافت كه آنگونه شيداى او شد؟
dr elahi dr elahi

برای مشاهده ویدئوهای طنزهای فاخر ایران و جهان به انتخاب و روایت دلنشین دکتر الهی قمشه ای از وب سایت طنز آشنا دیدن کنید.

download tanzeashna