پرسش های متداول
31. لطفاً کتابی در زمینه زیبايی شناسی به من معرفی کنید.
32. آیا این جمله صحیح است که هر چه را شرع به آن حکم می کند ، عقل نیز به آن حکم می کند ؟
33. در کتاب 365 روز با قرآن و همچنین ترجمه مرحوم مهدی الهی قمشه ای ، در آیه 62 سوره بقره ، قوم "صَّابِئِینَ" ستاره پرستان ترجمه شده است . لطفاً در خصوص این قوم (صَّابِئِینَ ) توضیحات بیشتری بفرمائید.
34. نیم ز کار تو غافل همیشه در کارم... اگر خداوند چنین نظری نسبت به بندگانش دارد، پس برای مثال تکلیف صدها کودکی که این روزها در شمال آفریقا در اثر قحطی جان خود را از دست می دهند چیست؟
35. اگر دنیا، برزخ، آخرت و ... را به شکل یک سیستم ببینیم، آیا راه خروجیاز این سیستم وجود دارد به شکلی که هنوز ماهیت خود را به عنوان یک انسان حفظ کرده باشیم؟
36. من به هيچ گروهي گرايش ندارم و هدفم را از آفرينش و بودن نمي دانم و همچون آونگي معلق هستم. شما چگونه من را راهنمايي مي كنيد؟
37. نظر شما در خصوص حجاب چيست؟
38. كتاب تاريخ تمدن در ليست كتابهاي مورد تائيد شما در وب سايت رسمي نيست. آيا خواندن آنرا توصيه مي كنيد؟
39. چرا دانته یکی از بزرگترین فیلسوفان اروپا وجهان ، نبي اكرم و دانشمندان مسلمان ایرانی را در جهنم به بدترین شکل ترسیم کرده است؟
40. محبوبترين آيه شما در قرآن و محبوبترين غزلها و مهمترين توصيه هاي شما چيست؟