پرسش های متداول
31. آیا ارتباط با ارواح گناه است؟
32. در صورت امکان موزیک و آواز های مورد تأیید تان را معرفی فرمایید.
33. آیا جاودانگی با تناسخ ارتباط دارد؟
34. لطفاً در مورد جاودانگی توضیح دهید.
35. چگونه فرزندان خود را به زبان و ادبیات فارسی در خارج از کشور علاقمند کنیم؟
36. در این دنیای به اصطلاح واقعی چگونه می شود از خواب بیدار شویم و به آگاهی برسیم؟
37. در پی یافتن پاسخ پرسش هایم در مورد علت آفرینش و نقش ما به عنوان اشرف مخلوقات در روی زمین، فاصله ای بین من و جامعه ایجاد شد، معتقدم وظیفۀ من تنها کسب آگاهی نیست بلکه باید در انتقال آگاهی هایم به دیگران کوشش نمایم. می خواهم بهترین و کلیدی ترین نکات را برای این منظور از استاد گرامی بیاموزم.
38. ترس های درونمان را چگونه از بین ببریم؟
39. پیگیری عرفان در زندگی های شلوغ امروزی چگونه امکان پذیر هست؟
40. دلیل اصلی ازدواج پیامبر با عایشه چه بوده است؟