پرسش های متداول
41. در تذکرة الاولیا شیخ عطار متنی هست به این مضمون: به صحرا شدم عشق باریده بود چنانکه پای به برف فرو می شد، به عشق فرو می شد. این چه صحرایی هست و چگونه می شود بدان راه یافت؟  
42. در آیه ۵۴ سوره بقره زمانی که موسی بعد از تاخیر جهت دریافت وحی مراجعه کرد، مشاهده نمود که سامری مردم را به راه خود برده و گوساله پرست شدند ....در آیه آورده که خدا به موسی می گوید به مردم بگو تیغ بر کشید و همدیگر را بکشید ....سئوال این است آیا چنین رفتاری از خداوند سر می زند؟
43. امکانش هست کتاب بعدی شما در مجموعه " کتب جوانان و فرهنگ جهانی " کتاب " 365 روز با سهروردی " باشد؟
44. چرا خداوند سبحان، حیوانات را بخشی از غذای ما قرار داده و اینکه در طبیعت حیوانات مجبورند برای بقای خودشان موجودات دیگری را بکشند؟
45. آیا عرفان و اسلام دو مقوله جدا از هم هستند؟ و آیا خداوند انسان را در عالم آخرت عذاب خواهد داد؟  
46. در جامعه ای که شرارت بر مردمان غلبه کرده است چه باید کرد؟
47.  نظر شما در مورد موسیقی چیست و چرا برخی موسیقی را جایز نمی دانند؟   
48. نهایت آگاهی چیست؟
49. رمز ستون حنانه در ادبیات فارسی چیست ؟
50. چرا امروزه تحصيل در رشته ادبيات فارسى ما را راضى نمى كند و در دوران تحصيل قداست ادبيات را احساس نمى كنيم؟