پرسش های متداول
41. در پی یافتن پاسخ پرسش هایم در مورد علت آفرینش و نقش ما به عنوان اشرف مخلوقات در روی زمین، فاصله ای بین من و جامعه ایجاد شد، معتقدم وظیفۀ من تنها کسب آگاهی نیست بلکه باید در انتقال آگاهی هایم به دیگران کوشش نمایم. می خواهم بهترین و کلیدی ترین نکات را برای این منظور از استاد گرامی بیاموزم.
42. ترس های درونمان را چگونه از بین ببریم؟
43. پیگیری عرفان در زندگی های شلوغ امروزی چگونه امکان پذیر هست؟
44. دلیل اصلی ازدواج پیامبر با عایشه چه بوده است؟
45. مقصود از جهان ها چیست؟
46. چگونه می شود با خدا حرف زد؟  و چطور ندای قلبمان را از صدای شیطان تشخیص دهیم؟  
47. چقدر می شود به استخاره اعتماد کرد؟
48. دانسته های جنابعالی در مورد احوال، اقوال و اعمال شیخ سیف الدین باخزری عارف قرن هفتم چه سمت و سویی دارد؟
49. نظر شما در مورد موضوع ان شاءالله و یا چیزی که ما انسان ها را در لحظه در حال فرستادن به سوی جهان هستیم چیست؟
50. کتابی از مطالب موسیقی مربوط به ادبیات جهان به خصوص ایران مورد نیاز است. لطفا در جهت تألیف آن اقدام فرمایید.