پرسش های متداول
51. مجرد هستم و خواهان یک همراه موافقی هستم که مسیرش با مسیر من یکی باشد و او نیز صاحب کمالات باشد و روحیه اش نیز با من هم خوانی داشته باشد ، چه بايد كرد؟
52. معنای رزق و روزی که در قران آمده چیست و اینکه خداوند در قران فرموده ما بعضی از شما را تنگ روزی و برخی از شما را وسیع روزی می کنیم در ارتباط با تلاش انسان برای کسب درآمد چگونه تفسیر می شود.مثلا آگر خداوند نخواهد من وسیع روزی باشم یعنی من هرچه تلاش کنم نمی توانم درآمد کسب کنم و کارم با شکست رو به رو مي شود؟
53. در داستان حضرت یوسف می خوانیم که زلیخا زنان مصری را جمع کرد و به هریک کارد و ترنج داد و زنان مصری بعد از دیدن جمال حضرت یوسف دست خود را بریدند. جمال حضرت یوسف گوشه ای از جمال خدا است. کجای کار من به عنوان بنده خدا ایراد دارد که مثل زنان مصری محو جمال و زیبایی خدا نمی شوم؟
54. آیا راهی را برای خودشناسی می توانید معرفی کنید یا حتی کتابی را ؟ منظورم همان خودشناسی توام با حس درونی است و اینکه آیا راهی برای رسیدن به آرامش درونی وجود دارد؟
55. من دچار وسواس فکری و افسردگی شده ام و همه چیز برايم بیهوده است. لطفا راهنمایی کنید.
56. سوال من در رابطه با قبولی دعا هست.چرا برخي مواقع هر چند با خلوص نيت دعا مي كنيم دعاي ما اجابت نمي شود؟
57. میخواهم بدانم که نظر شما درباره فراماسيون چیست، نمی دانم باید با دشمن بیرونی جنگید یا با دشمن دروني ؟
58. چندين سال است كه كتابهاي شما رامي خوانم و به سخنراني هايتان گوش مي دهم و لذت مي برم. مدتي است كه شبكه چهار سيما سخنراني هاي تكراري از شما پخش مي كند. آيا مي توانم در يكي ازسخنراني هايتان شركت كنم؟
59. نظر شما در مورد ابيات ذيل چيست؟ آن خطاط سه گونه خط نوشتي يكي او خواندي ، لاغيريكي هم او خواندي هم غير اويكي نه او خواندي نه غير اوآن خط سوم منم که سخن گویم. نه من دانم، نه غیر من
60. شما در یکی از اشعارتان گفته اید: آنچه حق آموخت آدم را ز اسماء جمال و آنچه آدم خواند بر افرشتگان دانم که چیست منظور از اين بيت چيست؟ یعنی حضرت حق تمام احوالات ,علوم و اسرارعالم و... را به انسان آموخت وسپس به اراده او انسان آنها را فراموش کرد و او در این عالم مثلا با یادگیری علوم سعی در یادآوری آنها دارد ؟ آیا معنی انسان کامل این است که او تمام این اسما را به یادآورده است؟