پرسش های متداول
61. آیا امكان دارد در راه عرفان اسلامی موجودات غیر ارگانیک از قبیل جن و ارواح سرگردان به انسان حمله کرده و او را در معرض وسوسه ها و بیماریها قرار دهند تا از پیشروی انسان در مسیرکمال جلوگیري کنند؟
62. منظور از آيه زير چيست؟ صبغة اللّه و من احسن من اللّه صبغة؛ رنگ آمیزی خداست و هیچ رنگی خوشتراز ایمان به خدای یکتا نیست
63. می خواستم بدانم منظور از من چیست؟ یا مرجع من کیست؟ ما وقتی از خود صحبت می کنیم می گوییم دست من چشم من ولی واقعا این من چیست که با ما غریب است برخی میگویند روح ماست ولی ماوقتی از روح هم صحبت میکنیم میگوییم روح من یعنی روحی که مال من است.حال سوال اینجاست این من که برای من خیلی غریب و گاهی دردسر ساز و ناشناخته است چیست؟ ایا نفس ماست یا ودیعه ای که خدا در وجود ما گذاشته یا وجود ماست واز کجا امده و معلول کدام علت است؟
64. با توجه به یگانگی وجود خداوندآیا میتوان علم (عقل) و عشق را از هم جدا دانست؟ اگر نمی توان ، پس چرا همه جا صحبت از ناتوانی عقل در مقابل عشق است؟  
65. منظور از شفاعت چيست؟ مگرمي شود انساني گناه كرده وبه خاطرزيارت قبور ويا توسل به ائمه گناهش بخشيده شود پس عدالت الهي دراينجا چگونه مطرح مي شود ؟
66. آیا شما عرفان حلقه را قبول دارید و آیا اصلا صحیح است که در فعالیتهای این گروه مثل فرادرمانی شرکت کنیم یا نه؟
67. آیا شما به پیشگوئی به هر طریق اعتقاد دارید؟
68. در سوره حجر آیه 39 که شیطان به خداوند می گوید به خاطر آنکه مرا گمراه ساختی انسانها را فریب خواهم داد. سوالم این است که آیا خدا شیطان را گمراه ساخت ؟
69. آيا علم اکتسابی انسان(مثل ریاضیات، فیزیک،... ) با او به آخرت منتقل می شود؟
70. چگونه عاشق بشویم تا به هر جا بنگریم جز او نبینیم