پرسش های متداول
71. آيا اين احتمال وجود دارد كه بزرگان و عرفايى كه به مقام عشق رسيده اند ، براى نجات بشر از تلخى فلسفى عدم وجود خداى بيرونى و براى معنا بخشيدن به زندگى انسان ، دروغ زيبا را به حقيقت زشت ترجيح داده اند تا آدمى دوران كوتاه عمرش را به شيرينى گذراند؟
72. نام پنج آموزگار ما كه در یکی از سخنرانیهایتان اشاره كرديد چيست ؟
73. آيا خصوصيات ذاتى انسانها قابل تغيير است؟
74. با توجه به استدلالهایى كه در اهداف خلقت داريم چرا دانشمندان فلسفه و فيزيك نظريه پوچ گرايى مى دهند؟
75. چگونه آرامش بدست آمده از عرفان را حفظ كنيم؟
76. چرا عاشق موجب رنجش معشوق مى شود ؟ آيا عاشق عاشق نيست يا معشوق معشوق نيست يا عشق عشق نيست؟
77. آيا ممكن است موجوداتى برتر از انسان در زمان ديگرى خلق شده باشند يا خلق شوند؟
78. آيا شاهد افكار و اعمال خويش بودن براى درك كمال كافى است؟
79. نظرتان در مورد مديتيشن و مراقبه و ذكر در طريقت صوفيان براى خالى كردن ذهن چيست؟
80. چرا نبايد دينمان را خودمان انتخاب كنيم؟
dr elahi dr elahi

برای مشاهده ویدئوهای طنزهای فاخر ایران و جهان به انتخاب و روایت دلنشین دکتر الهی قمشه ای از وب سایت طنز آشنا دیدن کنید.

download tanzeashna