پرسش های متداول
91. آیا اخلاق از دین است یا ذاتی است؟
92. در قرآن کلمه "ماء" به معنی آب فقط منظور آب آشامیدنی نیست. منظور از آب در مراتب بالاتر چیست؟ضمنا در توصیف بهشت اشارات مختلفی در قرآن آمده است مثلا باغ هایی که از زیر آن یا زیر درختان آن نهرهایی جاریست، منظوراز اين توصيفات در مراتب بالا تر چيست؟
93. مدتی است که می خواهم اسلام را با دلیل و برهان بپذیرم .سوالی که برای من در این مسیر پیش آمده این است که خداوند چرا مجازاتی به نام سنگسار را در دین اسلام قرار داده است؟ آیا این عمل چهره ای وحشیانه از اسلام را به جا نمی گذارد؟
94. خداوند در بعضي از آيات خود مانند ايه 56 سوره القصصبه ترجمه استاد مرحوم الهي قمشه اي (رحمةا..) ميفرمايند: تو هركس را بخواهي هدايت نتواني كرد ليكن خدا هر كه را بخواهد هدايت ميكند و او به هدايت يافتگان آگاه تر است. سوالم اين است چرا هر كه را خداوند بخواهد هدايت ميشود يعني خدا تصميم ميگيرد كه چه كسي هدايت شود وچه كسي نشود؟
95. مگر خدای متعال برای حضرت یوسف مقدر نکرده بود که ایشان از جانب برادرانشان مورد ستم قرار بگیرند که به آن صورت مردم مصر یکتا پرست شده و بعد از سی و چند سال دوباره پدر و برادران خویش را بیابند؟پس گناه برادران چیست که مورد خشم خدا و پدرشان قرار میگیرند؟مگر نه اینست که خداوند این ماموریت را برای آنان در نظر گرفته بود؟
96. كدام ترجمه قرآن به انگليسي مناسبترين و نزديكترين ترجمه به اصل قرآن است؟
97. شما در هیچکدام از سخنرانی هایتان و همچنین در کتاب در صحبت قرآن،اشاره ای به شان نزول آیات نکرده اید.در حالیکه بعضی از مفسرین،تاکید زیادی بر روی این مطلب دارند.آیا شما قائل به اهمیت شان نزول آیات نیستید؟
98. در دعای کمیل میخوانیم : خداوندا ، ببخش بر من گناهانی را که پرده عصمتم را میدرد ،خداوندا ، ببخش بر من گناهانی را که نعمت ها را تغيیر میدهد ،خداوندا ، ببخش بر من گناهانی را که مانع استجابت دعا میشود ،خداوندا ، ببخش بر من گناهانی را که بلا ها را نازل میکند ،لطفا توضيح فرمائيد كه اینها چه گناهانی هستند ؟
99. در کتاب مقالات استاد این مطلب را خواندم كه انسان اگر با خود آشنا شود راز دو عالم را دریابد و عکس جمال بی چون را در آینه دل خویش مشاهده کند و محب و عاشق شود آنگاه محبوب ومعشوق حق گردد. لطفاً توضيح فرمائيد چطور انسان مي تواند خود را بشناسد ؟
100. چگونه می توان کینه ای را که از کسی در دلم آمده از میان ببرم ؟