پرسش های متداول
91.  آيا چون انسان نمى تواند ذات خدا را درك كند نياز به پيدا كردن انسان كامل دارد؟ و آيا مولانا انسان كامل(شمس) را يافت كه آنگونه شيداى او شد؟
92. در اشعار نظامى فصلى به نام خطاب زمين بوس آمده، منظور از خطاب زمين بوس چيست؟
93. بهترين شرح بر آثار نظامى در باب نجوم كدام است؟
94. لطفأ در زمينه نجوم قديم و نجوم جديد كتابى معرفى بفرماييد؟
95. مقام بى آرزويى چيست و از چه چيز بايد بى نياز بود؟
96. معنى اين ابيات شيخ محمود شبسترى چيست؟ عدم آيينه عالم عكس و انسان چو چشمِ عكس در وى شخص پنهان تو چشم عكسى و او نور ديده است به ديده ديده را هرگز كه ديده است  
97. اوتاد و ابدال چه كسانى هستند؟
98. بزرگترين نعمتى كه خداوند به انسان عطا كرده است و بزرگترين آرزويى كه مى توان از خداوند درخواست كرد چيست؟
99. لطفأ در مورد تحدّى قرآن توضيح دهيد؟
100. فرد زرنگى با مغالطه به اهدافش مي رسد و فرد نادانى در دام مغالطه، بازى را مى بازد، كداميك مستحق سرزنش هستند؟