گزیده ها

"از عرش تا فرش"

زيبايى، يادآور خاطراتى است
كه آدميان از ساحت پيشين هستى با خود آورده‌اند
و هنر جلوه‌های گوناگون از این خاطرات است
که در جامه موسیقی و نقاشی و رقص

"بخت خواب‌آلود"

بخت خواب‌آلود ما بیدار خواهد شد مگر
 زآنکه زد بر دیده، آب از رویِ رخشانِ شما
حافظ

□ بختِ خمار و خواب‌آلودهٔ ما
خفته است

"خطاب و عتاب الهى"

در صدر سوره نور
می‌شنویم صدای خداوند را که
با لحنی عتاب‌آمیز ما را خطاب می‌کند
که شما آدمیان چرا آبروی یکدیگر را


“سه يار ديرين”

آن دم که آدمی


“مرگ هر كس از من کاهد”

مرگ هر كس از من کاهد


"ما را بسنده است"

نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان


"كوتاهترين راه"

اگر بشریت بخواهد