گزیده ها

«بزرگی در بزرگواری است»

سالی رفت و سالی آمد
و همه مردم جهان به قدر یک سال بزرگتر شدند
اما اگر بزرگی را از سال و ماه جدا کنیم
و به زیبایی و نیکویی پیوند دهیم

 «تی اس الیوت»

توماس استرنز الیوت، که به اختصار تی اس الیوت نامیده می شود،
آن طور که بسیاری از منتقدان غربی گفته اند، بزرگ ترین شاعر قرن بیستم است.
الیوت در 1888 در ایالت میسوری به دنیا آمد. در هاروارد به تحصیل منطق، متافیزیک روان شناسی و فلسفه پرداخت
و زبانهای سانسکریت و پالی را نیز آموخت. همچنین در بعضی مراکز فرهنگی و علمی آلمان و انگلیس تحصیل کرد

«می آید و می رویم»

ما که کهنسال شدیم
درود می فرستیم
بر آستان ورود آن کودک نوزاد که می آید
و دروازۀ خروج آن کهنسال که می رود

«نگاهبان چهره های خود باشید»

غرور و تکبر مانند دیگر اوصاف ناپسند
زیانها و خطرات بسیار به دنبال دارد
نخست آنکه شخص متکبر پس از چندی چهره اش از لطف و جذبه می افتد
صدا و حرکاتش ناموزون می شود

 «نوروز جمشیدی»

نوروز باستانی ما با پادشاهی جمشید آغاز می شود
چنانکه فردوسی بهشت آفرین گفت:
به فرّ کیانی یکی تخت ساخت
چه مایه بدو گوهر اندر نشاخت

«فرزندان»

و آنگاه زنی که کودکی در آغوش داشت گفت،
برای ما از فرزندان سخن بگوی.
پیامبر گفت:
فرزندان شما به حقیقت فرزندان شما نیستند.

«عهد الست»

از شگفتی های آدمی یکی این است که این عهد را ظاهراً همه به یاد می آورند
و به زبان بدان آری می گویند، اما در عمل چنان است گویی هیچ به یاد ندارند
و به پروردگاری شیطان دل سپرده اند و از شیر شیطان می نوشند
و اگر با انسان با نصیحت یا عتاب گویند

dr elahi dr elahi

برای مشاهده ویدئوهای طنزهای فاخر ایران و جهان به انتخاب و روایت دلنشین دکتر الهی قمشه ای از وب سایت طنز آشنا دیدن کنید.

download tanzeashna