گزیده ها

«صلای عشق»

زيرِ شمشيرِ غمش رقص كنان بايد رفت
كآن كه شد كشتهٔ او نیک‌سرانجام افتاد
حافظ
روشن‌ترین مثال که چگونه می‌توان رقص‌کنان به زیر شمشیر عشق رفت، جان‌فشانی آن قدّیسی است که خود و یارانش تشنه و مشتاق در بیابان رنج و بلا به صلای عشق پاسخ گفتند و زیر لب زمزمه کردند:

«پایداری در راه حق»

گاه رنجها و محنت‌هایی بر انسانهای پاک و قدیس پیش می‌آید که بازتاب کار آنها نیست بلکه تجربه‌ای است برای ایشان و برای دیگران که ناظر احوال او هستند، آزمونی است در پایداری در راه حق و تعلیمی است مردمان را که در راه حق باید از هیچ رنج و محنتی نهراسند، مانند داستان حضرت ایوب.
برگرفته از کتاب " در صحبت قرآن "
به قلم حسین الهی قمشه ای 
ناشر: انتشارات سخن 

«راه عشق»

اگر به زیبایی دل سپردی باید محنت‌ها و مرارت‌های راه عشق را نیز بپذیری، چنان که طالبان هنر‌ها چون رقص و موسیقی و نقاشی و خوشنویسی سالها مشق و ریاضت را برای رسیدن به معشوق خویش با اشتیاق و دلدادگی تحمل می‌کنند 
تا پس از چندین شکیبایی یکی را از هزاران تن بینی که چون باد صبا شاد و سرخوش و چابک و چالاک می‌رقصد یا دست‌‌هایش گیسوان چنگ را چنان لطیف نوازش می‌کند که فرشتگان راه آسمان را گم می‌کنند و امواج خروشان دریا دمی می‌ایستند تا سِحْر و افسون آهنگش را بشنوند.
برگرفته از كتاب "در صحبت حافظ"
به قلم حسین الهی قمشه ای

«دعا و نیایش در ادبیات»

ادبیات آکنده از دعاها و نیایش‌‎های پر احساس و حکمت آموز است به زبانی که همه می‌فهمند و می‌توانند با آن همدل شوند.
شاعران معانی دعا و هدف‌های آن را تعالی بخشیده اند. دعا بسیج نیروهای درونی است و دستور العملی است که ما را نسبت به آنچه باید به جا آوریم هشیار می‌کند چنانکه سعدی فرمود:
نه خواهنده ای بر درِ دیگران
پس ای خواجه خواهنده از در مران

«نیایشگاه راگبی»

اما تو ای پدر،
رستگاری خویش را به تنهایی خواستار نبودی
و نخواستی که دروازۀ نجات را تنها بر خویش بگشایی
و همسفران را در بیابان رها کنی.

«اوزیماندیاس»

یکی سالکِ از کشور باستان
به من گفت روزی مر این داستان
که دیدم به صحرای سوزان دو پای
فرو مانده از سنگ خارا به جای

«پرهیز از همنشینی با ظالمان»

تنها با کسی باید بحث کرد که در جستجوی حقیقتی می گردد. بنابراین بحث و جدل و در اصلاح شرع "جدال و مراء" موجب تقویت و اهمیت یافتن سخنان حریف می شود و در اقناع و تغییر نظر ایشان مؤثر نخواهد بود. 
و این نکتهٔ بسیار مهمی است که رعایت آن در بحث‌ها و گفتگوها خردمندانه است. ضمنا باید در‌ نظر داشت که لغت "بحث" در اصل به معنی جستجو کردن است نه گفت و گو و مجادله کردن.
□ نشستن با مردم ظالم و دوستی و مراودت با ایشان خطایی عظیم است و افزون بر دیگران خود شخص را هم زیان می رساند زیرا مردم او را در شمار ظالمان می نهند. ظالم باید تنها بماند. 
اگر جماعتی بسیار به سبب منافع و بهره‌مندی از غارت ظالم به گرد او جمع شوند و ایشان را هیچ باک نباشد که با ظالمان بنشینند این تقویت ظلم است. اگر هیچ کاری در دفع ظلم نمی‌توان کرد حداقل پرهیز از جانبداری و همراهی و مراودت ضروری است.