گزیده ها

 «شبهای روشن»

اى خواجه چه جويى ز شب قدر نشانى«
هر شب شب قدر است، اگر قدر بدانى
روشن به تو گويم كه شب قدر كدام است
گر زآنكه تو ادراك شب قدر توانى

«شكار شادى»

شادى كالايى نيست
كه بتوان در چارسوق جهان خريد
يا دانه اى گسترد
و آن را در دام انداخت

«ماهیت ناشناخته جوهر تغییر»

همه چیزها دگرگون می شوند
اهتزاز نغمه موسیقی را نمی توان در زنجیر کرد
خطوط چهره زیبایی رنگ می بازد
و شفاف نمی ماند

«در برافتادن ظلم»

از سقراط پرسیدند: کی ظلم و جور از عالم بر می افتد و عدالت حاکم می شود.
 سقراط گفت: عدالت زمانی حاکم می شود که وقتی ظلمی بر کسی وارد می شود
آنها که ظلم بر ایشان وارد نشده همان قدر متغیّر و رنجیده شوند که شخصِ ستم دیده.
برگرفته از کتاب " در صحبت قرآن " 

 «عید فرخنده»

رمضان رفت و رهی دور گرفت اندر بر
خنک آن کو رمضان را به سزا برد به سر
رمضان گر بشد از راه فراز آمد عید
عید فرخنده ز ماه رمضان فرخ تر 

«فقدان دلایل کافی»

بسیاری از منکران الهیت به راستی منکر آفریدگار جهان نیستند بلکه گویند جهان را طراحی و نقاشی است. 
اما به آنچه اصحاب شریعت و متولّیان دینی از کشیشان و راهبان و خاخام ها و دیگر متولیان مذاهب در اثبات ماهیتی به نام خدا آورده اند ایمان ندارند
 و آن خدای مورد معرفی ایشان را منکرند و گویند این خدا ساختۀ ذهن بشر است و راست می گویند و چه بهتر که به چنین خدایی ایمان نداشته باشند.
معروف است که در شب تولد نود سالگی برتراند راسل بانویی به او گفت " شما که عمرتان نزدیک به پایان است اگر پس از مرگ دیدید که جهان دیگری و خدایی هست چه خواهید گفت؟ 

«تعمیم عرفانی شب قدر»

آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است
یا رب این تاثیر دولت از کدامین کوکب است
حافظ
سخن این است که باید هر شبی را قدر دانست