گزیده ها
دین و دیانت

«دین و دیانت»

زندگی روزمرۀ شما معبد شما و دین شماست.
هر زمان که بدین معبد وارد می شوید هر چه دارید را با خود ببرید
از گاوآهن تا کورۀ آهنگری،
و از تبر تا چنگ و عود

دین

«دین»

و اگر پروردگار تو می خواست، همه اهل زمین جمیعا ایمان می آوردند،
پس آیا تو می خواهی مردم را اجبار کنی که ایمان آورند. آیه 99 سوره یونس
درقرآن مکرر و به عبارتهای گوناگون آمده است که دین یک عرضه و یک پیشنهاد است،
چیزی نیست که بر کسی بار شود و به اجبار به اجرا درآید

تجسس در امور دیگران

«تجسس در امور دیگران»

دستور مهم اخلاقی و اجتماعی دیگر این است که جاسوسی نکنید
و پیگیری و تفحص در کشف آنچه که پنهان می کنند نداشته باشید
حتی در سؤالها که از دیگران می کنید اگر احساس می کنید
که شخص از بیان چیزی خشنود نیست بر یافتن آن چیز اصرار مورزید.

اعتراف فطرت

«اعتراف فطرت»

من شنیده ام که انسانهای مجرم وقتی
به تماشای نمایشنامه ای نشسته اند
گاه چنان جذبه و افسون صحنه
روح آنان را تحت تاثیر قرار می دهد که

آخرین سخن

«آخرین سخن»

امید داشتم که سرنوشت من با دلیران و پهلوانان آمیخته باشد
تا در میان آن گروه پرتوان با همتی بلند کمر بندم و خدمت کنم
اما نگارندۀ غیب نقش دیگری بر من نگاشته بود
و هنگامی که آن رویداد پرمحنت و آن بیماری مهلک بر من افتاد

روی در خدا کردن

«روی در خدا»

روى در خدا كردن
يك رويداد بزرگ زندگى آدمى است
كه به بركت آن، شخص از پريشانى و پراكندگى
و سو به سويى رها مى شود

حیات تازه

«حیات تازه»

ایمان به خدا و قیامت و کار نیکو یک حیات تازه است،
حیاتی برتر از زندگی حیوانی و یک چشم تازه و نور تازه است
که ابعاد تازه ای از هستی آدمی را به او نشان می دهد
و آن کس که بدین ایمان نرسیده است همچنان در ظلمات و دوزخ فراق گرفتار

dr elahi dr elahi

برای مشاهده ویدئوهای طنزهای فاخر ایران و جهان به انتخاب و روایت دلنشین دکتر الهی قمشه ای از وب سایت طنز آشنا دیدن کنید.

download tanzeashna