گزیده ها
ما همه مسافرانیم

«ما همه مسافرانیم»

ما همه مسافرانیم در بیابان عالم
و بهترین موهبتی که در این سفر می توانیم بیابیم
یک دوست پاک و صمیمی است.
رابرت لویی استیونسن

دریغ و درد که تا این زمان ندانستم

نقاب خداوند

«نقاب خداوند»

برخی از شما مرا خردمند می پندارید
و سخاوتمند و مهربان،
باشد که این گمان نیک
حاجات شما را برآورد و از رنجتان بکاهد. 

دعا

«دعا»

آنگاه راهبه ای دیگر پای پیش نهاد و گفت: برای ما از دعا سخن بگوی. 
پیامبر گفت: شما هنگام سختی دعا می كنید
و در هنگام فقر و نیاز زبان به نیایش می گشایید.
كاش در روزگار نعمت و شادی نیز دعا می كردید.

«گوی قبولی»

نظامی در آنجا که پیامبر اکرم را با دیگر انبیای عظام از آدم تا عیسی مقایسه کرده
و وجه اینکه چرا هیچ یک از پیامبران به مقام اکمل رسول اکرم نرسیدند گوید
که هریک به نقصانی از کمال قبول فرو ماندند
و گوی قبولی یعنی مقام جامعیت تنها نصیب رسول خاتم گردید،

«در زیر نگاه خداوند»

الم یعلم بان الله یری
آیا نمی داند که خداوند می بیند؟
چه پرسش و خطاب جذاب و شیرینی است، گویی نازنینی از پشت شما را در آغوش می گیرد و می پرسد اگر مرا شناختی؟ آری خدواند می فرماید مرا نمی بینی که پیش روی تو ایستاده ام و از پنجره هر ذره ای
تو را مشاهده می کنم؟ این شرم حضور است که می تواند نگهبان ما از هر بدی باشد. این احساس حضور است که فضیلت حیا و آزرم را می آفریند، که هان هوشیار باشید:

«عشق همه چیز است»

اينكه عشق همه چيز است
همه آن چيزي است كه از عشق مي دانيم
و همين ما را كافي است
بار كشتي بايد به قدر گنجايش آن باشد

«شاهد هرجایی»

مشرق و مغرب هردو از آن خداست
‍‍‍‍‍‍پس شما به هر جانب روی کنید
روی خدا همانجاست
همانا که خداوند را ملکی وسیع
dr elahi dr elahi

برای مشاهده ویدئوهای طنزهای فاخر ایران و جهان به انتخاب و روایت دلنشین دکتر الهی قمشه ای از وب سایت طنز آشنا دیدن کنید.

download tanzeashna