گزیده ها

«دین و دیانت»

آنگاه کاهنی کهنسال گفت ما را از دین و دیانت سخنی بگوی.
پیامبر گفت: آیا من امروز از چیزی جز دیانت سخن گفته ام؟
آیا دین جز همان اندیشه ها و کردارهای ماست؟
و آنچه از دیانت که اندیشه و کردار نیست، آیا غیر از شگفتی و اعجابی است که

«سیر و سلوک ترسا»

این کتاب داستان مردی را در پیش چشمان شما تصویر می کند
که در جستجوی سعادت ابدی است
نشان می دهد که او از کجا آمده و به کجا می رود
چه کاری می کند و از چه کاری دست می کشد

«آموختن»

آنگاه آموزگاری برخاست و از آموختن پرسید.
پیامبر گفت: هیچکس نمی تواند شما را چیزی بیاموزد
مگر آنچه را که نیم خواب در فجر آگاهی شما آرمیده است.
آموزگاری که در سایه معبد میان پیروانش قدم می‌زند

«زمان»

در میان شما کیست که احساس نمی کند
که نیروی عشق در او بی انتهاست؟
و کیست که احساس نمی کند که این عشق,
اگر چه بی انتهاست,در مرکز وجود او محاط و محدود است

«عشق و شهوت»

عشق راحت دلهاست
همچون آفتاب درخشانی
که از پس باران رخ می نماید
و شهوت همه تشویش و آشوب است

«لا یکلف الله...»

خداوند هرگز کسی را بیش از توانایی و ظرفیتش تکلیفی نخواهد کرد.
هر نفْسی هر آنچه از خوبی کسب کند برای اوست
و هرآنچه از بدی مرتکب شود نیز بارش بر دوش او خواهد بود.
این سخن مهم ترین خط مشی و سیاست کلی رفتارهای الهی با آدمیان است

«بوسه»

لبها در گوش هم نجوا مى كنند
و شراب دلهاى يكديگر را مى نوشند
آنها دو عاشق سرگردانند
كه براى زيارت معبد لبها