گزیده ها

"زمان هزار چهره"

زمان
بر آنان که در انتظارند، بسیار آهسته می‌گذرد،
بر آنان که هراسناکند، با شتاب،
بر آنان که غصه دارند، بس دراز است،

"اشک شوق"

در داستان‌های حال‌گردان صوفیان
گاه و بيگاه داستان‌های كوتاهى آمده است که
پای بر بلندترین قله‌های حکمت می‌نهد،
و در اندک کلماتی

"بازار عشق و آشنایی"

یکی از عجایب بازار عشق این است که
آنجا شکرفروشان و گل‌فروشان

"كرامات موسيقى"

موسيقى يك قانون اخلاقى است
كه آفرينش را روح مى‌بخشد

«لوح معرفت»

«لوح معرفت»

حافظ از دست مده دولت این کشتی نوح
ورنه طوفان حوادث ببرَد بنیادت

“يار وفادار”

“يار وفادار”

اين ترانه‌های من
همچون دستهاى گرم عشق

"آيين فرزانگان"

در گوشه و کنار قرآن
گهگاه آياتى آمده است