گزیده ها

«یک چیز کامل»

ای خداوند هستی
ای تقارن نامتناهی
ای که در من شوق و شهوتی جان گزای نهادی
که همه غصه های من از آنجا سرچشمه می گیرد

«از زمین تا آسمان»

چشم های شاعر، در جنونی لطیف و متعالی، در چشمخانه می گردد
و از آسمان تا زمین و از زمین تا آسمان، بلندای هستی را می نگرد؛
و در کارخانۀ خیال، هیولای گنگ و ناپیدای هستی را شکل می بخشد
آنگاه قلمش آنچه را که چون هوا نیست می نماید

«متانت در گفتار»

در بحث و جدل متین و آرام باش
زیرا تندی و خشونت در بحث
اگر بر خطا باشی، نقصانی عظیم است
و اگر بر حق باشی، نوعی گستاخی و بی ادبی است.

«کلیسای درون»

آن کس که در دل خویش کلیسایی بنا می کند
و آن را با خود همه جا می برد
بسی به قداست و پاکی نزدیک تر است
از آن کس که کلیسای او

«لَکُم دینُکم ولِیَ دین»

دین شما از آن شما و دین من از آن من
عنوان اين قطعه يكي از معروفترين آيات قرآني است
و مضمون و پیام آن نوعی مدارا و تساهل است با منکران
 .و به طور کلی با مخالفان، در هر بحثی که پیش آید

«فیه ما فیه»

فیه ما فیه مجموعۀ مقالات و تقریرات مولاناست که بتدریج به دست بهاءالدین
 یا دیگر مریدان تحریر شدهو از نظر مولانا گذشته است.
تدوین کامل کتاب و نامگذاری آن به "فیه ما فیه" و القابی چون "اسرار جلالیه" و "مقالات"
بعد از وفات مولانا صورت گرفته است.

« پادشاهان سه گانه»

داستان "سه خردمند ایرانی که از طریق ستاره شناسی و مطالعۀ متون کهن
 و پیش گویی های انبیای پیشین دریافتند که
 در زمانی معیّن و مقدّر شهریاری عظیم از میان بنی اسرائیل ظهور خواهد کرد که
 ملکوتش جهان را خواهد گرفت، و به دیدار آن نوزاد که از آغاز تولد پادشاه بود شتافتند