گزیده ها

"يار هم باشيم"

پدرم، روان‌شاد حکیم الهی قمشه‌ای
نزدیک به نیم قرن پیش

"بشنو از نى چون حكايت مى‌کند"

سخن را از نی باید شنید،
از آن کس که نیست.

“از صورت تا معنی ”

“از صورت تا معنی”

اگر شاعران و عارفان ما
پروردگار عالمیان

"انسانِ چراغ به دست"

همه مى‌پرسند مرد تمام کیست؟
و زن بی‌عیب و آهو کدام است؟

"کلام تیغ در دست"

کلامی هست تیغ در دست
که قلب جنگاوران جوشن‌پوش را می‌شکافد.

« نظام آفرینش »

“نظام آفرینش”

وهمانا که برای شما (هوشمندان)
نظر در حال چهارپایان

«آدمی را می‌‌توان شناخت»

«آدمی را می‌‌توان شناخت»

آدمی را می توان شناخت:
از کتابهایی که می‌خواند
و دوستانی که دارد
و ستایش هایی که می‌کند