گزیده ها

«آن خردمند دیگر»

این داستان کوتاه جوهر تعلیمات حضرت مسیح است
و توان گفت جوهر تعلیمات همة ادیان آسمانی
را به زبانی دور از اصطلاحات بغرنج اصحاب فلسفه و کلام
و فارغ از نظریه پردازی های مذهبی اصحاب قیل و قال

«نارسیسوس»

نارسیسوس نام جوان زیبایی است در اساطیر یونان
که دختری به نام اکو (انعکاس صدا یا به فارسی پژواک)
بر او عاشق می شود و چون جواب نامساعد می شنود
نفرین می کند که او عاشق کسی شود که هرگز نتواند به او برسد

«فیتزجرالد و خیام»

غوغای خیّام را در غرب ادوارد فیتزجرالد (1883-1809)
شاعر و نویسندۀ نامی انگلیس در قرن نوزده برانگیخت.
فیتزجرالد شاعری لطیف طبع و مشکل پسند
و پژوهنده ای پر تلاش و خردمند بود

«عشق و هوس»

چارده ساله بتی بر لبِ بام
چون مَهِ چارده در حُسن تمام
بر سرِ سرو، کله گوشه شکست
بر گُل از سنبلِ تر سلسله بست

«شرابهای آسمانی و باده های شیطانی»

المنته لله که در میکده باز است
زان رو که مرا بر در او روی نیاز است
خمها همه در جوش و خروشند ز مستی
وآن می که در آنجاست حقیقت نه مجاز است

«راه تو»

آن کس که بهشت را می جوید تا روحِ خویش را رهایی بخشد
شاید که چند گاهی در راه استوار مانَد، اما به مقصد نخواهد رسید،
اما آن کس که "عاشق" است، شاید که از راه دور افتد،
اما همان نیّتِ پاکِ عشق، او را به حلقه ی قدیسان

«دلقکی شگفت»

دلقکی دیدم در میانۀ جنگل،
دلقکی شگفت
با جامۀ رنگارنگِ دلقکان سبکسر؛
دنیایی از فلاکت و مسکنت.