گزیده ها

«فروتنى»

فروتنى آن است
كه علم و كمال و فضیلت و هنر را به خود منسوب نكنى
بلكه همه را از جانب خداى بينى
زيرا آن كمالات جمله نور الهى است

«الست»

در دیوان حافظ اشارات بسیار به کلمۀ " الست " آمده است، چون روز الست،
 شراب الست و عهد الست و این از ترکیبات کلیدی ادبیات فارسی است
 و شاید هیچ کلمۀ دیگری این همه بارمعرفت و اهتزاز خاطرات ازلی در آن نباشد.
این کلمه در آیۀ ۱۷۲ سورۀ اعراف آمده است بدین مضمون و بدین تفسیر که خداوند همۀ فرزندان آدم را که تا قیامت زاده خواهند شد

«در صحبت حافظ»
پایان کتاب

حکایت کرده اند که وقتی در یکی از پایتخت های اروپا
در روزنامۀ معتبری اعلام کردند که
فلان میخانه بدترین میخانۀ شهر است.

«درصحبت حافظ»
آغاز کتاب

حافظ از محبّان خداست و به مصداق سخن مولانا که گفت:
هرکه عاشق دیدیش معشوق دان
کاو به نسبت هست هم این و هم آن

«احساس جاودانگی»

کلئوپاترا: جامه مرا بیاور، تاج مرا بر سرم نه
که مرا شوق جاودانگی در سر آمده است.
دیگر آن شراب انگور مصری لبهای مرا تر نخواهد کرد.
بشتاب بشتاب ای ندیمۀ نیکوی من.

 «گفت و گوی پنهانی»

«گفت و گوی پنهانی»

ای روح مسکین من،
که در کمند این جسمِ گناه آلود اسیر آمده ای
و سپاهیان طغیان گرِ نفس، تو را در بند کشیده اند،
چرا خویش را از درون می کاهی و در تنگدستی و حرمان به سر می بری

«این است حجاب من»

من در ولایت یمن بودم، جایی که صنعا گویند
پیری را دیدم سخت نورانی، سر و پای برهنه می دوید
چون مرا بدید بخندید و گفت:
امشب خواب عجب دیده ام، بیا تا با تو بگویم