گزیده ها

«داستان هستی: یکی بود یکی نبود»

در آن خلوت که هستي بي نشان بود
 به کنج نيستي عالم نهان بود
وجودي بود از نقش دويي دور
 ز گفت و گوي مايي و تويي دور

«شراب و قمار عارفان»

در ادب پارسى نهى از شراب و قمار بدين صورت آمده است كه:
آن شراب انگورى كه مى نوشيد
و آن قمار كه مى كنيد
 بازيچه كودكان است.

«آن خردمند دیگر»

در آن روزگار که قیصر اگوستوس سرور بسیاری از پادشاهان بود و هرود نامی بر اورشلیم فرمان روایی داشت،
در شهر اکباتان، شهری در میانه کوه های سرزمین پارس، مردی به نام اردوان زندگی می کرد.
 خانۀ او در کنار دیوارهای بیرونی بنایی قرار داشت که از خزانۀ شاهی حفاظت می کرد
و او می توانست از بام خانه خویش، از فراز دژهای هفت گانۀ آن بنا که

«بزرگی در بزرگواری است»

سالی رفت و سالی آمد
و همه مردم جهان به قدر یک سال بزرگتر شدند
اما اگر بزرگی را از سال و ماه جدا کنیم
و به زیبایی و نیکویی پیوند دهیم

 «تی اس الیوت»

توماس استرنز الیوت، که به اختصار تی اس الیوت نامیده می شود،
آن طور که بسیاری از منتقدان غربی گفته اند، بزرگ ترین شاعر قرن بیستم است.
الیوت در 1888 در ایالت میسوری به دنیا آمد. در هاروارد به تحصیل منطق، متافیزیک روان شناسی و فلسفه پرداخت
و زبانهای سانسکریت و پالی را نیز آموخت. همچنین در بعضی مراکز فرهنگی و علمی آلمان و انگلیس تحصیل کرد

«می آید و می رویم»

ما که کهنسال شدیم
درود می فرستیم
بر آستان ورود آن کودک نوزاد که می آید
و دروازۀ خروج آن کهنسال که می رود

«نگاهبان چهره های خود باشید»

غرور و تکبر مانند دیگر اوصاف ناپسند
زیانها و خطرات بسیار به دنبال دارد
نخست آنکه شخص متکبر پس از چندی چهره اش از لطف و جذبه می افتد
صدا و حرکاتش ناموزون می شود