گزیده ها

«عشق و شهوت»

عشق راحت دلهاست
همچون آفتاب درخشانی
که از پس باران رخ می نماید
و شهوت همه تشویش و آشوب است

«لا یکلف الله...»

خداوند هرگز کسی را بیش از توانایی و ظرفیتش تکلیفی نخواهد کرد.
هر نفْسی هر آنچه از خوبی کسب کند برای اوست
و هرآنچه از بدی مرتکب شود نیز بارش بر دوش او خواهد بود.
این سخن مهم ترین خط مشی و سیاست کلی رفتارهای الهی با آدمیان است

«بوسه»

لبها در گوش هم نجوا مى كنند
و شراب دلهاى يكديگر را مى نوشند
آنها دو عاشق سرگردانند
كه براى زيارت معبد لبها

«داستان یوسف»

داستان یوسف به راستی حیرت انگیز است از آنکه در وهم نمی‌گنجد،
که داستانی بدین کوتاهی این همه جواهرات دانایی و نیکویی و زیبایی را
چگونه در خود جمع کرده است! اولا می‌توان گفت این قصه یک داستان عشقی است.
عشقی آن چنان گرم و سوزان و لاابالی که پیراهن معشوق را می‌درد

«هر بامداد»

هر بامداد
آن پادشاه عالم
و آن رب اعلاى كائنات
دروازه هاى شكوهمند قصرش را

«فاضلتر از نماز»

سوال کرد که از نماز فاضلتر چه باشد.
یک جواب آنکه گفتیم جان نماز به از نماز، مَعَ تقریرِه.
جواب دوم که ایمان به از نماز است، زیرا نماز پنج وقت فریضه است و
ایمان پیوسته، و نماز به عذری ساقط شود و رخصت تأخیر باشد.

«سخنان شفابخش»

مطبوع و دلپذیر چون قطرات باران تابستان
برای گلهایی که از تشنگی سر در گریبان فرو برده اند؛
لطیف و روح افزا همچون بادبیزن بادهای خنک بر چهرۀ چوپان های گرمازده؛
و چكيده جان همچون مرهم شفابخش بر زخم های خونین